Pazarlama Karması Modelleme

img

Pazarlama hedefine ulaşmak için hangi iletişim faaliyetleri yürütülecek? Pazarlama karması nasıl oluşturulacak? İletişim hedefleri bize bu konuda fikir verir.

Yürütülecek iletişim faaliyetleri ile ne elde etmeyi amaçlıyoruz, sonuçta ne değişecek?

İletişim faaliyetleri, tüketicide kabaca 3 şeyi değiştirmek için yapılır:

İletişim hedefleri, yapılacak iletişim faaliyetleri sonucunda, tüketicilerin ne bileceğini, ne düşüneceğini, ne hissedeceğini, ne yapacaklarını belirler…

Bu soruların cevapları belirlendikten sonra temas noktaları ve tüketici davranışları, eğilimleri ve medya tüketimi değerlendirilerek pazarlama karması (marketing mix) belirlenmektedir.