Sponsorluklar

img

Sponsorluk önemi her geçen gün artan bir pazarlama iletişimi aracıdır ve ticari bir yatırım olarak görülmektedir. Spor, sanat, çevre ve sosyal alanda birçok sponsorluk uygulaması ile karşılaşılmakla beraber, Mobitek olarak sponsorluk çalışmalarımızı, müşteriler ve stratejik ortakları etkilemek için düzenlenen diğer pazarlama etkinlikleriyle bağlanabilen bir iletişim aracı olarak tanımlamaktayız.

Sponsorluk çalışmalarının yaygın olarak kullanılmasının nedenleri; çağrışımlar aracılığıyla sponsor olan kuruluşun/markanın imajını ve farkındalığının artırılması, kilit öneme sahip hedef kitle arasında ürün ya da markaya yüksek görünürlük sağlanması, satış kampanyaları ve pazarlama çabaları için bir araya gelme ortamı yaratılması, duyurum ve medya yansıması elde edilmesi biçiminde sıralanabilir.

Sponsorluğun gelişimi birçok değişkene bağlanabilir. Medya ve diğer promosyon masraflarının artması, bazı ürün ve hizmetler için reklam kullanımının olanaklı olmaması, sponsorluğun spesifik hedef kitlelere ulaşabilmesi, global markaların pazarları için dil ve kültür engellerini kolaylıkla aşabilmesi, kuruluşların misafirperverlik amaçlarına hizmet edebilmesi bu değişkenlerden bir kaçıdır. Sponsorluk aracılığıyla kuruluşlar/markalar farkındalıklarını ve imajlarını sürdürmede gözle görülür bir başarıya sahip olabilmektedirler.

Mobitek olarak, marka-sponsorluk çalışmalarını; marka ihtiyaçlarına en uygun medya içeriklerinin belirlenmesi, planlanması, satın alınması ve raporlanması ile hayata geçirmekteyiz.

Başarı Hikayelerimiz Arasına
Siz de Katılın!

    Güvenlik Sorusu

    Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında bilgilerinizi paylaştığınızı onaylamalısınız.